Mardin Artuklu Mimarlık

Ask me anything   Submit   Linkler   

“Mardin’de mimarlık var. Ama, bununla ne yörenin taş işçiliğinin kalitesi, ne kentin geleneksel mimarisi, ne de inşai çevrenin topografik çekiciliği kastediliyor. Burada Mardin’de olandan değil, olması hedeflenenden konuşuyoruz. Amaçladığımız, mimarlığı Mardin’le sınırlı kalmayan bir çerçevede ve kapsamda düşünme ve yapabilmenin koşullarını yaratmak. Dünyayı küçük bir kentin perspektifiyle görmek değil, yere sımsıkı bağlanmak hiç değil, yer ve zeminin kaçınılmaz kısıtlayıcılığından özerkleşme kararlılık ve enerjisini üretmek... Konuma ve onun aksi düşünülemez toplumsallığına gömülmek yerine, onların farkındalığıyla yeni dinamikler tanımlamak... Kısacası, Mardin’den bakmak ve herkesten çok kendi ufkumuzu açmak...”

twitter.com/mimarlikartuklu:

  MAU_AS5_Handbook →
  — 1 hafta önce
  #etuncergurkas 
  Food, Mobility and the City | MAU Arch Studio 5

  Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, 2014 Güz döneminde açılan projelerden Mimari Proje 5’in konusu belirlendi: ‘Yemek, Mobilite ve Kent: Mardin’de Tarım, Hammaddenin Dolaşımı ve Üretim Mekanı Olarak Fabrika’. Bu kapsamda, hammaddeden tabağa, fabrikadan pazara, ‘yemek’in mekansal dolaşımı, hareket patikaları keşfediliyor. Bu yolculuk esnasında karşılaşılan mekansal olanaklara, potansiyellere karşılık bulunması planlanıyor ve sonrasında güncel toplumsallığın, üretimin ve emeğin mekanı olarak fabrika tasarımı ele alınıyor.

  In the Fall 2014, at MAU, in the department of architecture, the content of one of the architectural studios, Arch Studio 5, is designated as: ‘Food, Mobility and the City: Agriculture, Mobility of Raw Material and the Factory as a Space of Production, in Mardin.’ In this context, from stock to a plate or from a production line to the market, the flow of food and mobility paths will be discovered. It is planned to give effective responses for various spatial possibilities and potentialities during this travel. Finally, as a contemporary space of sociality, production and labour, the design of factory will be discussed. 

  — 1 hafta önce
  #etuncergurkas 
  Emergency Architecture: Temporary Camp / Acil Mimarlık: Geçici Kamp

  image

  image

  image

  image

  Mardin ve Çevresinde Güncel Mimarlık dersinde Mehmet Atlı ve Pelin Tan, Mardin’in yeni tamamlanmış otobüs garajına yerleştirilen 1000’e mültecinin gündelik yaşamları ile binanın fonsiyonlarının nasıl değiştiğini inceleyecekler. Garajın içine kurulan yemekhane, gönüllü öğretmenlerin kurmak üzere oldukları çocuklar için bir okul…ve yine çocuklar için bir mobil sinema kurulum aşamasında. Acil mimarlık durumunda, bina veya yerleşim tasarım fonsiyonları nasıl dönüşür? Acil ve basit müdahaleler nasıl yapılabilir? Mimarsız mimarlık pratikleri nelerdir? Belirlenmiş bir tasarım programı bambaşka amaçlara hizmet ettiğinde ya da farklı ihtiyaçları karşıladığında ne tür tasarım problemleri potansiyel oluşturur? Mekana dair bu geçici süreci nasıl arşivleyebiliriz? 

  Mehmet Atlı and Pelin Tan will be leading the undergrad studio “Mardin city and Contemporary Spatial Practices”. One issue is the arrival of around 1000 refugees settled in the newly built Mardin bus terminal. They eat, sleep, play..live there. A kitchen is installed. Voluntary teachers from Mardin are installing a school for around 400 children. An open cinema installation is coming up soon. Atlı&Tan with students will follow the process of interventions and installations in order to create support structures for emergency architecture. How a defined design program is intervened by a social impact? What kind of institutional structures reflect to design in emergency architecture? How to archive temporary architectural practices? Architecture without architects? What are the potentials of design in a temporary refugee camp?

  — 5 notla 1 hafta önce
  #tanpelin  #mehmetatlı  #camp  #mardin  #2014lisans 
  The Architecture of Violence

  Eyal Weizman explains architecture’s key role in the Israeli occupation of Palestine and the evolution of urban warfare.

  http://urlji.com/2z3wf9

  image

  — 2 hafta önce
  #ömerfarukgünenç  #palestine 
  What can ‘forensic architecture’ reveal about the conflict in Gaza? →
  — 2 hafta önce
  #forensicarchitecture eyalweizman Gaza 
  Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Atlı’nın Diyarbakır üzerine yazdığı denemelerden oluşan yeni kitabı çıktı! İletişim yayınlarına teşekkürler.
http://www.iletisim.com.tr/kitap/hepsi-diyarbakir/8938#.VArtIktZW7l

  Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Atlı’nın Diyarbakır üzerine yazdığı denemelerden oluşan yeni kitabı çıktı! İletişim yayınlarına teşekkürler.

  http://www.iletisim.com.tr/kitap/hepsi-diyarbakir/8938#.VArtIktZW7l

  — 2 notla 2 hafta önce
  #mehmetatli iletisimyayinlari diyarbakir amed 
  Artuklu Mimarlık Y.L. ve Doktora Başvuruları: 27 Ağustos - 3 Eylül 2014

  Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos-3 Eylül 2014
  Mülakata Girecek Adayların İlanı: 5 Eylül 2014
  Mülakat: 10 Eylül 2014
  Kazananların İlanı: 12 Eylül 2014
  Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları: 15-19 Eylül 2014

  Başvuru için gerekli bilgiler için dosyayı indirin.

  — 3 hafta önce
  #yükseklisans  #doktora  #mardinartuklumimarlık  #2014-2015  #tanpelin 

  Economy is the feelings, animals start to speak like humans.. “The Fall of Artists Republic” is the last episode of the film on the future of art history directed by Pelin Tan&Anton Vidokle. The film will be displayed along the previous films together in the exhibition of Montreal Biennial, 2014, October 22.

  "Duyguların sanat, ekonominin duygular olduğu sanatçı özyönetimi bir gün çöktü ve hayvanlar insanlar gibi konuşmaya başladı." Pelin Tan ve Anton Vidokle’nin yazıp/yönettiği üçüncü film, Oscar Niemeyer’in fuar alanında (Lübnan/Tripoli) çekimi tamamlandı. Filmler Montreal Bienali 2014’de sergilenecek.

  — 1 notla 1 ay önce
  #tanpelin  #film 

  Architectural models as the “artifact of the artifact”???                       Models for housing - thousand years ago from Minos Civilization.

  Mimarlar maketsiz yapamazlar…Minos Uygarlığından binlerce yıl önce yapılmış ev maketleri/modelleri (Malzeme: toprak, kill)

  — 1 ay önce
  #tanpelin  #artifact  #architecturaltheory  #materialism 
  Le Corbusier Secret Photographer. | METALOCUS →
  — 1 notla 1 ay önce
  #mrtanju 

  Every other person is somehow in exile. Either a refugee from a country or a refugee from an event”Etel Adnan

  Herkesin Mülteci Olduğu Mülteci Şehri Amman

  — 2 notla 2 ay önce
  #tanpelin  #camp  #refugees  #etel adnan 

  Al-Wehdat refugee camp in Amman has a great vital public market / Amman’daki Al-Wehdat mülteci kampının çok zengin, herşeyi bulabileceğiniz büyük bir pazarı var.

  Al-Wehdat hakkında daha fazla bilgi için: "Tranformation of Al-Wihdat Refugee Camp" - Space and Architecture

  Araştırmacı Luigi Achilli’nin makalesi.

  — 2 notla 2 ay önce
  #tanpelin  #camp  #amma