Mardin Artuklu Mimarlık

Ask me anything   Submit   Linkler   

“Mardin’de mimarlık var. Ama, bununla ne yörenin taş işçiliğinin kalitesi, ne kentin geleneksel mimarisi, ne de inşai çevrenin topografik çekiciliği kastediliyor. Burada Mardin’de olandan değil, olması hedeflenenden konuşuyoruz. Amaçladığımız, mimarlığı Mardin’le sınırlı kalmayan bir çerçevede ve kapsamda düşünme ve yapabilmenin koşullarını yaratmak. Dünyayı küçük bir kentin perspektifiyle görmek değil, yere sımsıkı bağlanmak hiç değil, yer ve zeminin kaçınılmaz kısıtlayıcılığından özerkleşme kararlılık ve enerjisini üretmek... Konuma ve onun aksi düşünülemez toplumsallığına gömülmek yerine, onların farkındalığıyla yeni dinamikler tanımlamak... Kısacası, Mardin’den bakmak ve herkesten çok kendi ufkumuzu açmak...”

twitter.com/mimarlikartuklu:

  2014-2015 Kış Dönemi Diploma Projesi, İstanbul Tarlabaşı Bulvarı’nı, kentteki fiziksel ve sosyal konumunu ve dönüşümlerini mimari düşünceye aktarmaya ve bunu projelendirmeye yöneliktir.

Tarlabaşı Bulvarı’na ismini veren Tarlabaşı mahallesi İstanbul’un son yüzyıldaki değişimlerinin hem göstergesi, hem de aracıdır. Beyoğlu’nun arka bahçesi, ilk modern planlı kentlileşmesi sayılabilecek  “Nouvelle Ville”i (Yeni Şehir), yakın tarihli “kentsel dönüşüm” projelerinin başlangıç noktasıdır. Bölgenin azınlıklara ait evleri ya 1940’lardaki Varlık Vergisi sonucunda el değiştirmiş, ya da 6-7 Eylül olayları sonrası terkedilmiştir. En büyük fiziksel dönüşümünü1986 -1988 yılları arasında 370 binanın yıkılıp, Tarlabaşı Bulvarı’nın açılmasıyla yaşamıştır. Sekiz şeritli bulvar, kentin o dönemde yeni gelişmekte olan kuzey bölgesi ile tarihi yarımada arasında araç trafiği geçiş yolu olur. 
Ancak Beyoğlu’nu Tarlabaşı’ndan ayırır; yoğun kentsel doku adeta yarılır.
Tarlabaşı Bulvarı böylelikle keskin bir fiziksel ve aynı zamanda sosyal yarık haline dönüşür. Bulvarın iki tarafı farklı şekillerde fakat ilişkili olarak dönüşmeye başlar. Beyoğlu bir eğlence, kültür ve ticaret merkezi haline gelirken, Tarlabaşı bu kentsel ekonomiden yararlanmak isteyen düşük gelirli gruplar için yakın ve terkedilmiş ucuz konutları ile sosyal bir niş olur. Kente yeni göçerler için bir sıçrama tahtasıdır, bir geçiş mekanıdır. Bu transit yolun kenarı böylelikle transit bir nüfusa ev olur; 1950’lerde Romanlar, 1990’larda Kürtler, travestiler ve en yakın zamanda Afrikalılar. 
Yakın tarihli kentsel dönüşüm projesi ile bu sosyal dokunun dönüşmesi tahayyül edilmektedir. Bölgenin kentsel dokusu bir kültürel miras öğesi olarak yeni politik, sosyal ve ekonomik çerçeveler içinde kurgulanmıştır.  Proje, bu bölgeye yeni bir sosyal sınıf yerleştirilmesini öngörmekte; beş adanın binaları içlerinde yaşayanlar çıkarılıp yıkılarak, cepheleri ise bir miras öğesi gibi kullanılarak, yeraltı otoparklı, orta avlulu rezidans, alışveriş merkezi, otel ve içe kapalı konut sitelerine dönüştürülmektedir.
Bu proje çevresini etkilemekle birlikte, bulvarın farklı noktalarının farklı dönüşümleri gözlemlenebilir. Bulvar boyunca 1980’lerdeki yıkımın izleri halen görülebilir; bu yarık ile ilişkilenme çabaları ise devam etmektedir. Bulvarın üst çeperindeki İstiklal Caddesi ve çevresi ile ilişkisi halen sorunludur. Sakız Ağacı Caddesi, Kalyoncu Kulluğu Caddesi Pera’dan çıkar, Tarlabaşı Bulvarı’nda kaybolur; adeta bu yarığa düşer; diğer tarafta bambaşka bir kisveyle mahallenin içinden çıkarak Dolapdere’ye iner. 
Bulvar Tepebaşı’nda Refik Saydam Caddesi adını alarak tarihi yarımadaya doğru kıvrılarak inerken kentin topografyasının önemli bir parçası olur. Haliç’e doğru ufkunda Süleymaniye, Balat, Zeyrek, Valens Kemerleri belirir. Pera Palas, eski Kazablanka Gazinosu, Tepebaşı buradan İstanbul’u seyreder. 
Tepebaşı bu topografik konumu itibariyle gezinti ve seyir alanı olagelmiştir.1880’den itibaren Altıncı Daire’nin girişimleriyle içinde tiyatroları, göleti, gezinti alanları ile planlanmış bir bahçeyken- bulvarın açılmasından hemen önce 1984’de buraya inşa edilen kat otoparkı ve TRT binaları bu kentsel hafızanın izini yok etmişlerdir. 
Akan hızlı trafik, kenarındaki hafıza, kentlilik ve sonrasında gelişen yoksul yaşamı geçerken görünmez kılmıştır. Ancak, üzerindeki emniyet müdürlüğü binası ve uzun dönem özelikle bulvar kaldırımlarında yaşanan suç izleği ise kentsel çatışmanın uzantılarıdır; belki de görünmezin dışavurumudur. Hatta Tarlabaşı Bulvarı’nın böylesi bir tarihi, kentsel doku içinde açtığı yarık kimi zaman mekansallaşacak kadar geniştir—işgal edilip, bazen barikat ve çatışma alanına, bazen de törensel yürüyüş yoluna dönüşmüştür. 
Diploma Projesi, Tarlabaşı Bulvarı’nın açtığı bu tarihsel, kentsel ve sosyal izlek üzerinde işleyecektir. Proje, Taksim’den Unkapanı Köprüsü’ne kadar bulvarın her iki tarafındaki herhangi bir ya da birden fazla noktası, bulvarın kendisi, çeperleri, ilişkisi olduğu düşünülebilecek çevre alanları üzerine düşünce geliştirebilir.

  2014-2015 Kış Dönemi Diploma Projesi, İstanbul Tarlabaşı Bulvarı’nı, kentteki fiziksel ve sosyal konumunu ve dönüşümlerini mimari düşünceye aktarmaya ve bunu projelendirmeye yöneliktir.

  Tarlabaşı Bulvarı’na ismini veren Tarlabaşı mahallesi İstanbul’un son yüzyıldaki değişimlerinin hem göstergesi, hem de aracıdır. Beyoğlu’nun arka bahçesi, ilk modern planlı kentlileşmesi sayılabilecek  “Nouvelle Ville”i (Yeni Şehir), yakın tarihli “kentsel dönüşüm” projelerinin başlangıç noktasıdır. Bölgenin azınlıklara ait evleri ya 1940’lardaki Varlık Vergisi sonucunda el değiştirmiş, ya da 6-7 Eylül olayları sonrası terkedilmiştir. En büyük fiziksel dönüşümünü1986 -1988 yılları arasında 370 binanın yıkılıp, Tarlabaşı Bulvarı’nın açılmasıyla yaşamıştır. Sekiz şeritli bulvar, kentin o dönemde yeni gelişmekte olan kuzey bölgesi ile tarihi yarımada arasında araç trafiği geçiş yolu olur.

  Ancak Beyoğlu’nu Tarlabaşı’ndan ayırır; yoğun kentsel doku adeta yarılır.

  Tarlabaşı Bulvarı böylelikle keskin bir fiziksel ve aynı zamanda sosyal yarık haline dönüşür. Bulvarın iki tarafı farklı şekillerde fakat ilişkili olarak dönüşmeye başlar. Beyoğlu bir eğlence, kültür ve ticaret merkezi haline gelirken, Tarlabaşı bu kentsel ekonomiden yararlanmak isteyen düşük gelirli gruplar için yakın ve terkedilmiş ucuz konutları ile sosyal bir niş olur. Kente yeni göçerler için bir sıçrama tahtasıdır, bir geçiş mekanıdır. Bu transit yolun kenarı böylelikle transit bir nüfusa ev olur; 1950’lerde Romanlar, 1990’larda Kürtler, travestiler ve en yakın zamanda Afrikalılar.

  Yakın tarihli kentsel dönüşüm projesi ile bu sosyal dokunun dönüşmesi tahayyül edilmektedir. Bölgenin kentsel dokusu bir kültürel miras öğesi olarak yeni politik, sosyal ve ekonomik çerçeveler içinde kurgulanmıştır.  Proje, bu bölgeye yeni bir sosyal sınıf yerleştirilmesini öngörmekte; beş adanın binaları içlerinde yaşayanlar çıkarılıp yıkılarak, cepheleri ise bir miras öğesi gibi kullanılarak, yeraltı otoparklı, orta avlulu rezidans, alışveriş merkezi, otel ve içe kapalı konut sitelerine dönüştürülmektedir.

  Bu proje çevresini etkilemekle birlikte, bulvarın farklı noktalarının farklı dönüşümleri gözlemlenebilir. Bulvar boyunca 1980’lerdeki yıkımın izleri halen görülebilir; bu yarık ile ilişkilenme çabaları ise devam etmektedir. Bulvarın üst çeperindeki İstiklal Caddesi ve çevresi ile ilişkisi halen sorunludur. Sakız Ağacı Caddesi, Kalyoncu Kulluğu Caddesi Pera’dan çıkar, Tarlabaşı Bulvarı’nda kaybolur; adeta bu yarığa düşer; diğer tarafta bambaşka bir kisveyle mahallenin içinden çıkarak Dolapdere’ye iner.

  Bulvar Tepebaşı’nda Refik Saydam Caddesi adını alarak tarihi yarımadaya doğru kıvrılarak inerken kentin topografyasının önemli bir parçası olur. Haliç’e doğru ufkunda Süleymaniye, Balat, Zeyrek, Valens Kemerleri belirir. Pera Palas, eski Kazablanka Gazinosu, Tepebaşı buradan İstanbul’u seyreder.

  Tepebaşı bu topografik konumu itibariyle gezinti ve seyir alanı olagelmiştir.1880’den itibaren Altıncı Daire’nin girişimleriyle içinde tiyatroları, göleti, gezinti alanları ile planlanmış bir bahçeyken- bulvarın açılmasından hemen önce 1984’de buraya inşa edilen kat otoparkı ve TRT binaları bu kentsel hafızanın izini yok etmişlerdir.

  Akan hızlı trafik, kenarındaki hafıza, kentlilik ve sonrasında gelişen yoksul yaşamı geçerken görünmez kılmıştır. Ancak, üzerindeki emniyet müdürlüğü binası ve uzun dönem özelikle bulvar kaldırımlarında yaşanan suç izleği ise kentsel çatışmanın uzantılarıdır; belki de görünmezin dışavurumudur. Hatta Tarlabaşı Bulvarı’nın böylesi bir tarihi, kentsel doku içinde açtığı yarık kimi zaman mekansallaşacak kadar geniştir—işgal edilip, bazen barikat ve çatışma alanına, bazen de törensel yürüyüş yoluna dönüşmüştür.

  Diploma Projesi, Tarlabaşı Bulvarı’nın açtığı bu tarihsel, kentsel ve sosyal izlek üzerinde işleyecektir. Proje, Taksim’den Unkapanı Köprüsü’ne kadar bulvarın her iki tarafındaki herhangi bir ya da birden fazla noktası, bulvarın kendisi, çeperleri, ilişkisi olduğu düşünülebilecek çevre alanları üzerine düşünce geliştirebilir.

  — 1 notla 1 gün önce
  #bitirmeprojesi-2015-kis 
  MAU_AS5_Handbook →
  — 1 hafta önce
  #etuncergurkas 
  Food, Mobility and the City | MAU Arch Studio 5

  Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, 2014 Güz döneminde açılan projelerden Mimari Proje 5’in konusu belirlendi: ‘Yemek, Mobilite ve Kent: Mardin’de Tarım, Hammaddenin Dolaşımı ve Üretim Mekanı Olarak Fabrika’. Bu kapsamda, hammaddeden tabağa, fabrikadan pazara, ‘yemek’in mekansal dolaşımı, hareket patikaları keşfediliyor. Bu yolculuk esnasında karşılaşılan mekansal olanaklara, potansiyellere karşılık bulunması planlanıyor ve sonrasında güncel toplumsallığın, üretimin ve emeğin mekanı olarak fabrika tasarımı ele alınıyor.

  In the Fall 2014, at MAU, in the department of architecture, the content of one of the architectural studios, Arch Studio 5, is designated as: ‘Food, Mobility and the City: Agriculture, Mobility of Raw Material and the Factory as a Space of Production, in Mardin.’ In this context, from stock to a plate or from a production line to the market, the flow of food and mobility paths will be discovered. It is planned to give effective responses for various spatial possibilities and potentialities during this travel. Finally, as a contemporary space of sociality, production and labour, the design of factory will be discussed. 

  — 1 hafta önce
  #etuncergurkas 
  Emergency Architecture: Temporary Camp / Acil Mimarlık: Geçici Kamp

  image

  image

  image

  image

  Mardin ve Çevresinde Güncel Mimarlık dersinde Mehmet Atlı ve Pelin Tan, Mardin’in yeni tamamlanmış otobüs garajına yerleştirilen 1000’e mültecinin gündelik yaşamları ile binanın fonsiyonlarının nasıl değiştiğini inceleyecekler. Garajın içine kurulan yemekhane, gönüllü öğretmenlerin kurmak üzere oldukları çocuklar için bir okul…ve yine çocuklar için bir mobil sinema kurulum aşamasında. Acil mimarlık durumunda, bina veya yerleşim tasarım fonsiyonları nasıl dönüşür? Acil ve basit müdahaleler nasıl yapılabilir? Mimarsız mimarlık pratikleri nelerdir? Belirlenmiş bir tasarım programı bambaşka amaçlara hizmet ettiğinde ya da farklı ihtiyaçları karşıladığında ne tür tasarım problemleri potansiyel oluşturur? Mekana dair bu geçici süreci nasıl arşivleyebiliriz? 

  Mehmet Atlı and Pelin Tan will be leading the undergrad studio “Mardin city and Contemporary Spatial Practices”. One issue is the arrival of around 1000 refugees settled in the newly built Mardin bus terminal. They eat, sleep, play..live there. A kitchen is installed. Voluntary teachers from Mardin are installing a school for around 400 children. An open cinema installation is coming up soon. Atlı&Tan with students will follow the process of interventions and installations in order to create support structures for emergency architecture. How a defined design program is intervened by a social impact? What kind of institutional structures reflect to design in emergency architecture? How to archive temporary architectural practices? Architecture without architects? What are the potentials of design in a temporary refugee camp?

  — 5 notla 1 hafta önce
  #tanpelin  #mehmetatlı  #camp  #mardin  #2014lisans 
  The Architecture of Violence

  Eyal Weizman explains architecture’s key role in the Israeli occupation of Palestine and the evolution of urban warfare.

  http://urlji.com/2z3wf9

  image

  — 2 hafta önce
  #ömerfarukgünenç  #palestine 
  What can ‘forensic architecture’ reveal about the conflict in Gaza? →
  — 2 hafta önce
  #forensicarchitecture eyalweizman Gaza 
  Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Atlı’nın Diyarbakır üzerine yazdığı denemelerden oluşan yeni kitabı çıktı! İletişim yayınlarına teşekkürler.
http://www.iletisim.com.tr/kitap/hepsi-diyarbakir/8938#.VArtIktZW7l

  Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Atlı’nın Diyarbakır üzerine yazdığı denemelerden oluşan yeni kitabı çıktı! İletişim yayınlarına teşekkürler.

  http://www.iletisim.com.tr/kitap/hepsi-diyarbakir/8938#.VArtIktZW7l

  — 2 notla 2 hafta önce
  #mehmetatli iletisimyayinlari diyarbakir amed 
  Artuklu Mimarlık Y.L. ve Doktora Başvuruları: 27 Ağustos - 3 Eylül 2014

  Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos-3 Eylül 2014
  Mülakata Girecek Adayların İlanı: 5 Eylül 2014
  Mülakat: 10 Eylül 2014
  Kazananların İlanı: 12 Eylül 2014
  Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları: 15-19 Eylül 2014

  Başvuru için gerekli bilgiler için dosyayı indirin.

  — 4 hafta önce
  #yükseklisans  #doktora  #mardinartuklumimarlık  #2014-2015  #tanpelin 

  Economy is the feelings, animals start to speak like humans.. “The Fall of Artists Republic” is the last episode of the film on the future of art history directed by Pelin Tan&Anton Vidokle. The film will be displayed along the previous films together in the exhibition of Montreal Biennial, 2014, October 22.

  "Duyguların sanat, ekonominin duygular olduğu sanatçı özyönetimi bir gün çöktü ve hayvanlar insanlar gibi konuşmaya başladı." Pelin Tan ve Anton Vidokle’nin yazıp/yönettiği üçüncü film, Oscar Niemeyer’in fuar alanında (Lübnan/Tripoli) çekimi tamamlandı. Filmler Montreal Bienali 2014’de sergilenecek.

  — 1 notla 1 ay önce
  #tanpelin  #film 

  Architectural models as the “artifact of the artifact”???                       Models for housing - thousand years ago from Minos Civilization.

  Mimarlar maketsiz yapamazlar…Minos Uygarlığından binlerce yıl önce yapılmış ev maketleri/modelleri (Malzeme: toprak, kill)

  — 1 ay önce
  #tanpelin  #artifact  #architecturaltheory  #materialism 
  Le Corbusier Secret Photographer. | METALOCUS →
  — 1 notla 1 ay önce
  #mrtanju 

  Every other person is somehow in exile. Either a refugee from a country or a refugee from an event”Etel Adnan

  Herkesin Mülteci Olduğu Mülteci Şehri Amman

  — 2 notla 2 ay önce
  #tanpelin  #camp  #refugees  #etel adnan